BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phổ Minh

78A Nguyễn Cư Trinh, phường Tự An,
TP. Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đak-lak


Photos: Bình Anson (02-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 02-07-2009